Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYKÖPING NYKÖPINGSHUS 1 - husnr 1, NYKÖPINGSHUS

 Byggnad - Beskrivning

NYKÖPINGSHUS (akt.)
Historik
Under 1100-talets slut uppfördes en kastal som försvarsanläggning för den då nya samhällsbildningen Nyköping. Under 1200-talets mitt byggdes kastalen ut till en borganläggning bestående av en inre och två yttre borggårdar samt ett kärntorn i nordöst. Nyköpings hus var residens för Magnus Ladulås, som 1266 blev hertig av Södermanland. Efter "Nyköpings gästabud" 1318 belägrades och stormades borgen.
Under senare hälften av 1500-talet skedde omfattande nybyggnader och vallar och gravar anlades. Rondellen är resterna av ett av de kanontorn som påbörjades. Stora borggården kringbyggdes och Kungstornet uppfördes. Vid förborgen byggdes porthuset.
Under 1600-talet uppfördes ett torn söder om östra längan och i borggårdens södra mur togs stora porten upp.
Slottet förstördes vid Nyköpings brand 1665. Sten från Nyköpings hus användes vid byggandet av Stockholms slott.
Under 1700-talet inrättades Kungstornet som sädesmagasin.
Under 1900-talet har stora delar av slottet restaurerats. "Gamla residenset" inreddes 1918 till länsmuseum. Arkeologiska utgrävningar har skett från 1920-talet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X