Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYKÖPING NYKÖPINGSHUS 1 - husnr 4, RESIDENSET

 Byggnad - Beskrivning

RESIDENSET (akt.)
Historik
Landshövdingeresidenset stod färdigt 1726, arkitekten är okänd. De gamla medeltida murarna utgjorde delar av bottenvåningen. På 1760-talet tyckte dock landshövdingen att byggnaderna var alltför förfallna och residenshuset otillräckligt. Arbetsförhållandena för personalen var under all kritik. Carl Cronstedt fick i uppgift att omdana borgen och uppföra en ny landshövdingebostad. Planerna gick om intet. När så landshövdingeresidenset byggdes vid Stora Torget kring 1805 tappade Nyköpingshus all representativitet.

Sedan landshövdingen flyttat från gamla residenset, nyttjades först som kontor, senare som uppfostringsanstalt, tvångsarbetshus, barnhem och dårhus.

1918 öppnar museiverksamhet i byggnaden. Det är länsmuseiföreningen i Södermanland, grundad 1913, som av Nyköpings stad får disponera borgen för att inrätta ett museum.

KÄLLA: Vårdprogram för Nyköpingshus. Statens fastighetsverk, 2006