Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 52, F.D SKULSKJULET

 Byggnad - Beskrivning

F.d Skulskjulet (akt.)
2016-04-18
Historik
Under indelningsverkets tid, som varade mellan 1682 och 1901, saknade övervägande delen av armén permanenta förläggningar. På hedar, moar och slätter skulle de indelta trupperna och beväringarna årligen samlas. De indelta förbandens övningsplatser kallades mötesplatser då befäl och manskap årligen skulle mötas där. Förläggningen skedde ursprungligen i tält, men under 1800-talets senare hälft ersattes tälten med baracker.

Matlagning skedde under tiden fram till 1860-talet i stora kittlar över öppna eldar i s.k. kokgropar. Först 1866 utgick ett cirkulär om att förbättra matlagningsförhållandena. Kokhus började användas som från början var enkla byggnader bestående av panelad regelstomme och stenplattor på golvet. När förläggningen i tält vid slutet av 1800-talet ersattes av baracker uppfördes även fasta byggnader för matserveringen. Under perioden 1885-1905 ersattes utspisningen och matlagningen i det fria av mathallar med kokhus och proviantbodar. I Skillingaryd är alla byggnader utom ett kokhus bevarade idag.

Det nuvarande skulskjulet är dock uppfört något senare, tidigast på
1910-talet och ersatte möjligen en tidigare byggnad med samma funktion. Byggnaden förefaller inte genomgått några större förändringar, möjligen är stommen höjd, konstruktionens dubbla hanbjälkar tyder på det. Fasadens plåt kan vara förnyad.

Skulor är ett dialektalt ord för matrester som skulle användas som foder till grisar, huvudsakligen potatisskal. Ordet finns bland annat i Västergötland, Östergötland och Småland men även i Norge. Ett skulskjul var således ett skjul där matrester förvarades innan det gavs till grisarna.