Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA ULRIKSDAL 2:3 - husnr 13, ULRIKSDALS SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

ULRIKSDALS SLOTT (akt.)
Historik
Slottet uppfördes för Jakob De la Gardie 1639-44 efter H J Kristlers ritningar och kallades då Jakobsdal.
Det inköptes 1669 av änkedrottningen Hedvig Eleonora, som 1684 skänkte det i faddergåva år sonsonen Ulrik. Efter dennes död 1685 återgick slottet till Hedvig Eleonora.
Om- och tillbyggnadsförslag utarbetades under 1600-talets slut av Nicodemus Tessin d ä. Dessa kom endast delvis att förverkligas.
Slottets nuvarande exteriör tillkom vid en ombyggnad 1727-29. Dock var fasaderna då målade i skärt och vitt och taket rött.
1751 ärvde Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika slottet, som i samband härmed moderniserades. Slottet renoverades ånyo när änkedrottningen Sofia Magdalena 1808 övertog Ulriksdal som änkesäte. Efter hennes död 1813 stod det obebott, tills det 1821 blev invalidinrättning, vilket det var till 1850.
När slottet 1856 uppläts som sommarresidens åt kronprins Karl, var det synnerligen nedslitet och följande år restaurerades det under ledning av F W Scholander. Denne gjorde också ritningarna till slottskapellet på samma plats där tidigare en träkyrka funnits.
1884 ställdes slottet till drottning Sofias disposition som framtida änkesäte. Efter hennes död stod det oanvänt tills Gustaf Adolf, för pengar som svenska folket 1923 samlat ihop till bröllopsgåva åt dåvarande kronprinsparet, lät restaurera det under ledning av S Cronstedt.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X