Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSTAHAMMAR SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1B, KLOCKSTAPEL

 Byggnad - Beskrivning

Klockstapel (akt.)
2005-10
Historik
Platsens första kyrka kan ha blivit byggd på 1100-talet, att döma av den bevarade dopfunten och de tidigare portaler som konstaterats i kyrkans murverk. Den befintliga kyrkan med sakristia uppfördes runt 1300. När klockstapeln byggdes är oklart men första gången den omnämns är när den reparerades på 1600-talet. Från början var den en öppen konstruktion och den finns avbildad av Olof Grau från mitten av 1700-talet. Klockstapeln fick vid ombyggnad 1831 dagens karakteristiska, mer kompakta utseende, genom att panelklädda, tjärade sidopartier uppfördes. Även den bärande konstruktionen nybyggdes till stor del.


Källor och litteratur
Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900
• Inventering av Säby kyrka och dess tillhörigheter 1829

Hallstahammars kyrkliga samfällighets arkiv (HKS) och Säby församlingsarkiv (SF):
• HKS F 1 a: 2; Säby kyrka 1977-1999
• SF O I a: 2: Restaureringsprogram, skrivet i mars 1931 av arkitekt Ärland Noréen
• SF O I a: 2, anbud inför yttre renovering 1952-05-20, 1952-08-08
• SF O I a: 2, handlingar om 1962 års nyinredning av sakristian
• SF O I a: 3, redovisning av C A Ekholm 13/12 1889
• SF O I a: 3, ritningar till innerfönster, daterade 1935
• SF O I b: 1, Ritningar för kyrkogårdsutvidgning och bårhus, Ärland Noréen 1946-51

Västmanlands läns museums arkiv (VLM):
• Prästgårdsinventeringen 1976
• Rapport om Säby kyrkstallar 1998-11-27, dnr 98:351-310

Västerås stifts arkiv (VS):
• Västerås domkapitel E IV a; 84a, inventering den 12/2 1687
• Västerås domkapitel E IV a; 84a, specialvisitation 25/1 1737
• Västerås domkapitel E IV a; 84a, specialvisitation 1744
• Västerås domkapitel E IV a; 84b, inventering 1810
• Västerås domkapitel E IV a; 84b, specialvisitation 26/10 1819
• Västerås domkapitel E IV b; 110, visitation 1855
• Västerås domkapitel E IV b; 110, visitation 11-12/7 1868
• Västerås domkapitel E IV b; 110, inventarium den 8/7 1872
• Västerås domkapitel E V a; 6, ämbetsberättelse 1925
• Västerås domkapitel E V a; 6, ämbetsberättelse 31/8-1/9 1937
• Västerås domkapitel F III a; 3, visitation 1623
• Västerås domkapitel F III a; 6, visitation 1634
• Västerås domkapitel F III a; 10, generalvisitation 3/11 1672
• Västerås domkapitel F III a; 37, prostvisitation 25/10 1885
• Västerås domkapitel F III a; 38, visitation 11-12/7 1892
• Västerås domkapitel F III a; 40, visitation 20-21/8 1904
Litteratur
Alström, Ulf: Säby kyrka – en schaktning för åskledare och dagvattenledning/Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004: A6/
Bergström, Lars-Erik: 1600-talets träsnidarkonst i västmanländska kyrkor/Julbok för Västerås stift 1930, s 26-50/
Berthelson, Bertil: Ur tre nyrestaurerade västmanländska kyrkors historia/Västmanlands fornminneförenings årsskrift XXI, 1933, s 13-22/
Redelius, Gunnar: Säby kyrka - Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1994