Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LINDESBERG KYRKAN 1 - husnr 1, LINDESBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LINDESBERGS KYRKA (akt.)
2003-10
Historik
Lindesberg kyrkas tidigaste byggnadshistoria är oviss men de äldsta delarna av kyrkan har troligtvis uppförts redan på 1200- 1300-talet. Östra gaveln av denna kyrka framträder i den nuvarande östra fasaden. Under tidigt 1600-tal tillbyggdes kyrkan med ett torn.
1658 breddades kyrkan till nuvarande storlek med nästan kvadratisk plan och treskeppigt kyrkorum, täckt av stjärn- och kryssvalv. Under 1700-talet skedde en del reparationsarbeten både interiört och exteriört

Nuvarande kyrka byggdes åter upp 1870-72 efter en stadsbrand 1869. Branden drabbade kyrkan svårt och endast yttermurar och rester av valven återstod. Kyrkan uppfördes i nyromansk stil med lägre torn än tidigare samt en ny sakristia i två våningar på kyrkans norra sida. Kyrkan försågs med ny predikstol, ny orgel av E.A. Setterqvist, Örebro samt ny orgelfasad signerad av J.F. Åbom.
1891 fick kyrkan en ny dopängel av gips, en kopia av Thorvaldsens Dopängel i Vårfrukyrkan i Köpenhamn. Arbetet utfördes av bildhuggare Oskar Borg, Stockholm.

1920-22 återställdes kyrkans utseende före stadsbranden med säteritak och ny hög tornspira av arkitekt Skoglar Ekberg, Skövde. I slutet av 1920-talet skedde en invändig renovering under ledning av arkitekt Erik Fant då befintliga bänkar från 1800-talet ersattes med en öppen bänkinredning i traditionell stil. I samband med denna renovering försågs korfönstren med glasmålningar av konstnär Gunnar Torhamn.

1976-77 renoverades kyrkan invändigt efter förslag av arkitekt Jerk Alton. Ett modernt liturgiskt tänkande resulterade i utformningen av koret med framflyttat altare samt en ny delbar altarring. Predikstolen flyttades från norra till södra sidan i mittskeppet. Ett kapell anordnades i korets sydöstra hörn. Bänkar togs bort. Under läktaren i väster byggdes en läktarunderbyggnad med kapprum, väntrum och wc. Den södra entrén anpassades för rörelsehindrade.

1979 försågs orgeln med ett nytt orgelverk i 28 stämmor av orgelbyggare J. Grönvall, Lilla Edet. Ett år senare målades orgelfasaden om.

1989 genomgick kyrkan en utvändig renovering under ledning av LB Byggkonsult. Fasaderna rengjordes, lagades och avfärgades. Snickerier målades om. Taktäckningen i skiffer kompletterades och lades om. Sakristian lades med ny kopparplåt. Byggnadens samtliga hängrännor och stuprör byttes ut lika befintliga av koppar.


Se också bifogad PDF.