Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LINDESBERG RAMSBERGS KYRKA 1:1 - husnr 1, RAMSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

RAMSBERGS KYRKA (akt.)
2003-10
Historik
Ramsbergs kyrka uppfördes 1787-90 som en stor gustaviansk kyrka med rektangulärt långhus med halvrunt kor, sakristia under eget tak i sydöst och torn i nordväst. De slätputsade fasaderna dekorerades med pilastrar som försågs med egna, lätt utsvängda takfall. Taken täcktes med spån.

Invändigt fick kyrkorummet putsade väggar och ett flackt tunnvalv som avslutades med en kraftig taklist mot väggen. Arbetena utfördes under ledning av rådmannen och byggmästaren Gunnar Westman från Skövde.

1805 fick kyrkan en ny predikstol i nyklassicistisk stil och några år senare, 1808, en ny orgel och orgelfasad av orgelbyggare Olof Schwan, Stockholm.

1898 genomgick kyrkan en invändig renovering då kyrkorummets väggar och tak försågs med ett tidstypiskt dekormåleri i gröna, grå och blå nyanser, kvadermåleri på väggarna och ett barockiserande måleri i taket. Bänkarna hade några år tidigare ersatts med nya, öppna bänkar av bönhustyp.

1921 byttes det tidigare spåntaket till skiffer.

1937 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg, Stockholm. Konserveringsarbeten utfördes på kyrkorummet fasta inredning. Korgolvet som var av cement – liksom hela kyrkorummet belades med kalkstensplattor. Bänkinredningen från1898 ersattes med en ny öppen, mer traditionellt utformad bänkinredning Utvändigt uppfördes ett vapenhus vid den sydvästra entrén.

1960 fick orgeln ett nytt orgelverk i 27 stämmor av orgelbyggare Gebrüder Jehmlich från Dresden.

Se också bifogad PDF.