Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL ÅSEN 1:5 - husnr 2, SÅG

 Byggnad - Beskrivning

SÅG (akt.)
Historik
Åsens sågverk är ett välbevarat exempel på de små och enkla vattendrivna sågar som var vanliga längs våra vattendrag under 1800-talet. Såghuset är uppfört i stolpverkskonstruktion i två våningsplan som vilar på en huggen naturstensgrund. Fasaderna är klädda med omålad locklistpanel och taket är täckt med stickspån. Vid omfattande restaurering 1995-1999 tillkom rekonstruktioner, såsom turbinhuset och spånhuset samt uppfodringsbanan för timmer och de båda transportbanorna för sågat virke. Invändigt är såghuset försett med två öppna våningsplan med plankgolv och oklädda innerväggar. På traditionellt vis är vattenturbinen och kraftöverföringen via remtransmissioner belägna på bottenplanet medan ramsåg, kap- och kantsåg samt hyvel, vilka drivs med vattenturbinen, är belägna på det övre planet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1999-09-01, Dnr 221-7255-97