Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD GAMLA STADEN 3:2 - husnr 1, MARIESTADS JÄRNVÄGSSTATION

 Byggnad - Beskrivning

MARIESTADS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)
Historik
Ritningarna till det nya stationshuset byggt 1908-09 utfördes av arkitekten Lars Kellman. Byggnadens exteriör är i stort sett ursprunglig, vid jämförelser med foton från 1910-talet har ytterst få eller inga utvändiga förändringar skett med undantag för de nya entrédörrarna, samtliga fönster är exempelvis bevarade från nybyggnadstiden och skärmtaket ser likadant ut som på vykort från ca 1915. Interiören har genomgått vissa förändringar, men bevarade inredningsdetaljer från byggnadstiden är bland annat golvet i väntsalen och luckan för inlämning av resgods.

KÄLLOR:

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005-03-10, Dnr 432-34458-2004.
"SJ-bolagiseringen" kategoriinventering för bebyggelseregistret utförd av Thomas Carlquist, Västergötlands museum.