Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE BRYGGAREN 10 - husnr 3, HELÉNSSTUGAN

 Byggnad - Beskrivning

HELÉNSSTUGAN (akt.)
Historik
Helénsstugan står på före detta tomt 47c del av 44b och är Skövdes enda byggnad som kvarstår sedan före branden 1759. Arkitekt och byggherre är okänd. När staden återuppbyggdes enligt en rätvinklig rutnätsplan fick stugan ligga kvar orienterad efter det medeltida gatunätet; delar av den gamla kullerstensbelagda gatan är bevarad utmed husets sydfasad.Husets byggnadsår är ej fastlagt, men det är troligt att det uppförts under 1700-talets förra del, möjligen något tidigare. Byggnaden anses vara återstoden av en parstuga vars västra del rivits, möjligen i samband med en sekundär tomtindelning. Eldstadens placering nära sydväggen tyder på att husets framsida och dess huvudingång tidigare varit vänd mot gården. En inskription "1846" på skorstensmuren antyder en reparation eller ombyggnad detta år. Framkammaren vid östra gaveln kan också ha tillkommit då, troligen höjdes även huset några stockvarv. Helénstugan förvärvades av staden efter den siste innehavarens död 1916. Namnet härrör närmast från Sven Pettersson-Helén och hans hustru Lotta, som sist bebodde huset. Huset är byggnadsminne sedan 1979.KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2