Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ENKÖPING LANDSBERGA 1:1 - husnr 4, LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE

 Byggnad - Beskrivning

LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE (akt.)
Historik
Greve Adolf Ludvig von Schwerin, som blev regementschef 1796, lät uppföra den nuvarande nyklassicistiska huvudbyggnaden efter ritningar av Gustaf af Sillén. Huset stod färdigt 1801. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i en och en halv våning på en hög, delvis inredd källare, i vilken ingår två tunnvälvda rum från en äldre byggnad. Den är uppbyggd som en palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten, vilken får överljus från en glasad lanternin. Huvudfasaden markeras av en svagt framspringande gavelkrönt mittrisalit. Det låga valmtaket är plåttäckt.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-23.