Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ENKÖPING EKOLSUND 1:227 - husnr 3, NORRA FLYGELN

 Byggnad - Beskrivning

NORRA FLYGELN (akt.)
Historik
Ekolsund började uppföras på 1630-talet, då fältmarskalken Åke Thott erhöll egendomen av Gustav II Adolf. I den norra byggnaden torde dock ingå delar av ett äldre hus från sent 1500-tal. Sitt nuvarande utseende erhöll exteriören på 1730-talet, då arkitekten Carl Hårleman gav huvudbyggnaderna en enhetlig prägel och förenade dem genom en envåningslänga. Gustaf III var 1747-85 ägare till Ekolsund, och under denna tid skedde en stor upprustning av interiören under ledning av arkitekten C. F. Adelcrantz och J. E. Rehn. Byggnaderna restaurerades 1928 av Carl Kempe efter ritningar av W. Bryde. Vid den fasadrenovering som utfördes 1974-76 återställdes färgsättningen från Hårlemans ombyggnad med blågrå socklar och lister, mörkröd bottenvåning och i övrigt gula väggar med vita pilastrar och fönsteromfattningar. Restaureringsarkitekt var Ove Hidemark.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3