Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ENKÖPING EKOLSUND 3:7 - husnr 1, EKOLSUNDS FD VÄRDSHUS

 Byggnad - Beskrivning

EKOLSUNDS FD VÄRDSHUS (akt.)
Historik
Ekolsunds f.d. värdshus ligger intill en bevarad del av den tidigare landsvägen Stockholm-Enköping. Värdshuset är en vitputsad timmerbyggnad i en våning med inredd vind under brutet tegeltak och har en bred frontespis ut mot den gamla landsvägen. Det har sannolikt tillkommit omkring 1770 under Gustav III:s tid på Ekolsunds slott. Vissa ombyggnader har skett under 1800-talets senare del. Värdshusbyggnaden bevarar sin värdshuskaraktär från 17- och 1800-talen ovanligt väl både beträffande planlösning och inredningsdetaljer. Bottenvåningens nio rum ligger grupperade kring korridorer och det ursprungliga värdshusköket finns kvar. Huset vilar på en ovanligt rymlig och välbyggd källare, där en stenskodd brunn fortfarande ger drickbart, klart vatten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2