Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GNOSJÖ BÅREBO 1:18 - husnr 1, BÅREBO MISSIONSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BÅREBO MISSIONSHUS (akt.)
Historik
Missionshuset i Bårebo söder om Gnosjö byggdes 1906. Det är uppfört av trä med fasad av gulvit locklistpanel. Taket är numera täckt med korrugerad plåt. Entrén i fasadens södra sida har en brokvist med lövsågeridetaljer. Exteriören är mycket enkel och endast absiden mot norr röjer att byggnaden har religiös funktion. Planlösningen är tredelad med en större och en mindre sal samt förstuga med trappa till vinden. Stora salen är klädd med pärlspontpanel och vid taklisten löper en schablonmålad växtranka. Korskranket består av svarvade dockor. I valvbågen över koret syns inskriften SE GUDS LAMM, SOM BORTTAGER VERLDENS SYND.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2