Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NORDSTADEN 12:1 - husnr 1, OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM)

 Byggnad - Beskrivning

OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.), Ostindiska huset (akt.), Göteborgs museum (Göteborgs stadsmuseum) (akt.)
2015-02-16
Historik
Den ursprungliga delen av byggnaden uppfördes 1747-1762 som kontors- och magasinsbyggnad för Ostindiska kompaniet. De nedre våningarna användes som magasin och på de övre fanns kontor, sammanträdesrum, auktionssal och ett rum för sidentyger. Efter att kompaniet upplösts användes huset för flera olika verksamheter innan Göteborgs museum bildades 1861. Museet växte snart ur lokalerna och 1891 invigdes Wilsonska flygeln. Under 1890-talet genomfördes även en ombyggnad och modernisering av den äldre delen. Under 1900-talet ändrades inredningen flera gånger. 1994-1996 genomfördes en större ombyggnad och år 2001 restaurerades Wilsonska flygelns gårdsfasad.