Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖDERHAMN SKÄRGÅRDEN 2:90 - husnr 58, STORJUNGFRUNS FYR

 Byggnad - Beskrivning

STORJUNGFRUNS FYR (akt.)
2000-01
Historik
Den nya fyrplatsen på Storjungfrun anlades 1837-1838 och innefattade ett cylinderformat stentorn, cirka 20 meter högt, med stenkolseld inom lanternin, i enlighet med Löwenörns princip. Byggnadskontrakt upprättades med rådman Ytterbom i Sundsvall, som tidigare uppfört byggnaderna på Svartklubben.
1853 byggdes tornet om för en linsapparat (stillastående) av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Fyrappraten hade egentligen inköpts till Nordkosters fyrplats år 1848 men kom efter ändrade planer inte till användning där.
1884 byttes rovoljelampan mot fotogenlampa.
1890 uppsattes en ny bifyr, bestående av en linsapparat av fjärde ordningen i ett fönster som med rött, fast sken skulle tjäna till ledning för fartyg som nattetid sökte lots vid Storjungfrun.
1896 utbyttes bifyrens linsapprat mot en liknande av fjärde ordningen med större lysvinkel.
1901 installerades en persiennapparat med urverk och lod.
1909 installerades luxljus.
1923 byggdes tornets övre del om.
1928 installerades en intermittensapparat och ett nytt urverk. Vidare anordnades vid fyrplatsen dagsignalering för "vissa fall av nödläge".
1943 installerades dalénljus och en andra ordningens linsapparat i huvudfyren, samt ett nytt AGA-ljus i bifyren.
1964 automatiserades fyren.