Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TJÖRN SUNNA 1:498 - husnr 9003, S:T OLOFS VALAR 3, KUMMEL

 Byggnad - Beskrivning

s:t olofs valar 3, kummel (akt.)
2003-05
Historik
St. Olofs Valar i Bohuslän omnämns 1807 i "Underrättelser till kartorna hörande till Sveriges Sjöatlas" av Gustaf af Klint, där det står följande: "På fasta landet utmed Kyrke Sund är en betydlig och brant höjd, på hvilken flera kummel eller stenhögar äro uppresta, och 3:ne deraf i synnerhet kännbara, som kallas St. Olofs Valar eller Drängar". Det finns flera sägner om hur St. Olofs Vlar kommit till. En av dem berättar att kungasönerna Olav och Harald skulle kappsegla från Kongahälla hem till Tönsberg. När Olav befann sig på Krossefjorden och seglade in miot berget rämnade detta och Olav kunde styra skeppet genom det mala sund som då bildades. Sundet kallas idag Kyrkesund. TIll åminnelse lät Olov resa stenvardarna, som kom att kallas St. Olofs Valar. Detta skedde i början av 1000-talet och Olav Haraldsson blev kung av Norge som då också omfattade Bohuslän. Han blev senare helgonförklarad.

Sannolikt har dessa kummel eller rösen funnits mycket länge. Det har konstaterats att det funnits ett brånsåldersröse på platsen. Av den sten som hunnits i röset har sedan sjömärket byggts upp, vilket från början bestått av sju runda stenpelare. Idag är kumlen fyra till antalet och i olika storlekar.

KÄLLA: Sjömärken; vägvisare och kulturminnen. Johnny Söderlund, 2007.