Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOTENÄS VÄGGA SKÄRGÅRD 1:1 - husnr 9004, SÄLÖ, FLÄCK

 Byggnad - Beskrivning

Sälö, fläck (akt.)
2003-01
Historik
År 1730 uppfördes på Sälö i Bohuslän en 72 fot hög åttasidig båk av trä som tjänade som rättelse för inseglingen mot Kungshamn. Redan 1750 berättar ett brev att båken behövde byggas om och att den borde uppföras av sten. Båken av sten kom dock aldrig att uppföras. Att en okmyggnad livligt diskuterades visar dock det faktum att inte mindre än tre olika förslag till ny båk på Sälö återfinns på odaterade ritningar i Riksarkivet. Störst problem var båkens utseende. Likheten med Vinga båk kunde, trots avståndet dem emellan, leda till missförstånd. Detta visar också på att det på denna tid inte var helt enkelt för en skeppare att i dåligt väder och stöm fastställa sin position.

Natten den 19 november 1824 blåste båken ned och året därpå byggdes en ny fyrkantig, helt vit båk upp på samma plats. Denna var timrad och med "derå anbragt brädbeklädnad öfverstruken med hvit oljefärg". Det spetsiga taket kröntes av en blybetäckt kula genom vilken en järnstång försedd med flöjel gick upp. Höjden var 55 fot och hela båken var vitfärgad, utom taket som var svart.

Inte heller denna båk tillfredställde helt sjöfartens behov. I ett kungligt brev 1836 talas om att en stenkolsfyr skulle ersätta båken och 1840 stadgades att det istället skulle uppföras en lampfyr på platsen. Inget av detta blev dock av, istället uppfördes en ny fyr på Hållö 1842, och i slutet av 1800-talet revs Sälö båk.

Idag finns här en vit, fyrkantig fläck på berget, med svart fält i mitten. Fläcken anlades 1909.

KÄLLA: Sjömärken, vägvisare och kulturminnen. Johnny Söderlund, 2007.