Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GRUMS BRÅNE 2:4 - husnr 9001, ÖNSNÄSSKÄRETS FYR

 Byggnad - Beskrivning

Önsnässkärets fyr (akt.)
1998-06
Historik
Ledfyren tillkom 1916 på skäret utanför Mast drå gudden, bl.a. för att förebygga grundstötningar vid Risnäsudde. Då skulle fyren även fungera som ledfyr för inseglingen mot Slottsbron. Fyren står nordost om nu befi ntlig farled, samt väster om farleden mot Älvenäs. Över skärets kala hällar höjer sig det vita slätputsade runda fyrtornet – en av pärlorna blandVänerns många fi na betongtorn från 1910-talet. Tornet bibehåller det ursprungliga utseendet från 1916, både in- och utvändigt. Den höga runda lanterninen är karaktäristisk för många av 1910-talets fyrar. Det ca 7 m höga fyrtornet påminner mycket om den jämnåriga Risnäsudde men är mindre och något enklare utformat. Gasdriften ersattes 1991 med solpanel/batteridrift och all äldre fyrteknik byttes ut.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.