Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster OSKARSHAMN LÅNGÖ 2:3 - husnr 9001, KRÅKELUND, BÅK

 Byggnad - Beskrivning

2003-06
Historik
Vid Kråkelunds udde eller som den tidigare också kallades Hafskärs udde, cirka tre mil norr om Oskarshamn i Misterhults skärgård uppfördes redan under 1700-talet en riskase som sjömärke. År 1825 ersattes denna av ett nytt sjömärke bestående av en spira med nio stöttor och en vitmålad trekantig tavla på toppen. Mellan fyra av stöttorna åt sjösidan var märket inklätt med vitmålade bräder, i övrigt var det målat med rödfärg. Märket var 40 fot (cirka tolv meter) högt. Den nuvarande båken byggdes upp 1849 av murad kalksten med två mot varandra i trubbig vinkel stående murar. På toppen sattes en trekantig vitmålad tavla upp och över denna en flöjel med årtalet 1849. Hela båken vitrappades. Höjden är tolv meter.

KÄLLA: Sjömärken, vägvisare och kulturminnen. Johnny Söderlund, 2007.