Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DRAKEN 20 - husnr 9001

 Byggnad - Beskrivning

1974-01-01
Historik
F.d. Stall och vagnsbod med skulle. Vid inventeringstillfället verkstad för en i gathuset befintlig stereo/elfirma.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM DRAKEN 20 - husnr 9001, (motsvarar hus nr III på inventeringsblankett, se under dokument)