Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM FORMANNEN 16 - husnr 1A

 Byggnad - Beskrivning

1977-01-01
Historik
Ursprungligen jäs- och lagerkällare, kornvindar, kylskeppsvind. Tidigare även bryggerimuseum.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM FORMANNEN 16 - husnr 1A, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)