Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM JOHANNES STÖRRE 9 - husnr 9005, GAMLA LÄKARSÄLLSKAPETS HUS

 Byggnad - Beskrivning

gamla läkarsällskapets hus (akt.)
Historik
F d nr 7 är gamla Läkarsällskapets hus i vilket troligen stomme från före 1698 ingår. En genomgripande ombyggnad gjordes 1878 för Svenska Läkarsällskapet efter förslag av Carl Curman och huvudritning av arkitekten Carl Sandahl. Vid denna ombyggnad tillkom den stora sessionssalen i våning två trappor samt trapphuset i den tidigare gården. Vissa ändringar genomfördes för Svenska Teknologföreningen vilken disponerade huset efter 1906. I byggnadskommittén ingick Isak Gustaf Clason vilken bör ha varit upphovsmannen till den stora salens barockmässiga takvälvning. Under denna tid inreddes även klubbrummet i bottenvåningen med väggbeklädnad av gyllenläderstapet.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1995-03-03. beteckning 320-5816-1994