Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKENBERG HERTING 1:14 - husnr 1, SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Skogskyrkogårdens kapell (akt.)
2007-09-12
Historik
BYGGNADSHISTORIK

Bisättningsbyggnaden uppförs 1951 efter ritningar av arkitekt Georg Rudner, Stockholm. Byggnaden reparerades och tillbyggdes 1997-98 efter förslag av arkitekt Anders Ranhög vid Ahlberg & Ranhög arkitektbyrå i Falkenberg. Kapellet tillbyggdes åt sydost. Den befintliga bisättningsbyggnaden förlängdes med en kapellsal för begravningar samt en vinkelställd entrédel åt söder med handikapptoalett, hall, kapprum och kontor samt en angöringsplats för bilar under tak. Taket på den befintliga delen förlängdes över kapellsalen och södra delens tak vinkelställdes mot detta. Befintlig takplåt avlägsnades och försågs med papptak liksom den tillbyggda delen.