Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KLIPPAN TINGSHUSET 11 - husnr 1, KLIPPANS TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

KLIPPANS TINGSRÄTT (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshusbyggnaden består av två vinkelställda huskroppar varav den ena inrymmer tingssal och foajé och den andra kontorslokaler. Tidigare fanns bostäder för häradshövdingen, fiskalen, tingsnotarierna och vaktmästaren i den sistnämnda byggnaden. Häradshövdingen bodde kvar till 1974 och vaktmästaren till 1984.

Tingssalsdelen är uppförd i en och en halv plan med fasader av rött tegel på en sockel av svartmålad betong. Fasaderna har murats i munkförband och taket är ett sadeltak med valmad spets, belagt med rött tegel. Fönstren har ljusputsade omfattningar och i takfallet mot gatan finns fyra takkupor klädda med brun plåt. En granittrappa med svart smidesjärnräcke leder från gatan till den centralt placerade entrén. I dörromfattningen syns inskriptionen "Norra Åsbo Härads Tingshus". De ursprungliga ytterdörrarna har ersatts av aluminiumdörrar.

Det före detta bostadshuset är uppfört i två våningar under ett valmat sadeltak belagt med rött tegel. Huskropparna sammanbinds av en låg byggnad under sadeltak belagt med rött tegel. Framför tingshuset står en flaggstång och i vinkeln, på baksidan av byggnaderna öppnar sig en rymlig trädgård.

Tingssalen är rektangulär till formen och har fönster som öppnar sig i den ena långsidan. Motsatt långsida består märkligt nog av murade arkadbågar som vetter mot foajén. Arkadbågarna är sedan ett par år tillbaka igensatta med panel och glasrutor men tidigare var salen öppen mot foajén vilket var opraktiskt under pågående förhandlingar. Salens tak är utformat som ett tredingstak med ljudabsorberande plattor. Golvet är belagt med mörka kalkstensplattor och en gummimatta. Rätten sitter bakom täckta bord på ett podium. Domaren har ett eget bord placerat med kortänden mot skranket. Väggen bakom rätten är panelklädd och hörnen är avfasade. Kortväggen mitt emot rätten är murad i ett dekorativt mönster.

Såväl interiör som exteriör förmedlar stor omsorg om arkitekturens proportioner och detaljer, och hantverket håller hög kvalitet.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-11