Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HÄSSLEHOLM RÖINGE 7:118 - husnr 1, VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Västra Göinge härads forna tingshus är en timmerbyggnad uppförd i en våning som vilar på en sockel av putsad natursten. Sadeltaket är belagt med betongpannor och fasaden är klädd med gulmålad locklistpanel med vitmålade knutlådor och fönsteromfattningar. Entrén är centralt placerad och dörren är en pardörr med överljus. En frontespis höjer sig över entrépartiet. I början av 1860-talet betecknades huset som hälsofarligt. Häktet revs i början på 1920-talet.

Huset fungerar som privatbostad sedan slutet av 1800-talet.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-12