Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE SAGA 2 - husnr 9002

 Byggnad - Beskrivning

2007-06-06
Historik
Fd kölna, brygghus, kylskepp mm, Staketgatan.Byggnadsår 1872, arkitekt okänd, byggherre fabrikör L André.Det egentliga bryggeriet. Längan mot Staketgatan, som består av flera mindre byggnadsdelar, härrör delvis från grundandet, men har byggt ut till nuvarande volym i flera etapper, huvudsakligen på 1880- och 1890-talen, och med nuvarande utseende från 1899. Utbyggnaden skedde under dir. Egnells ledning och i slutskedet efter arkitekt Lars Kellermans ritningar. Den höga byggnadsdelen med 4 vån. tillkom redan år 1880 och innehöll mälteriet med kölnan, där det stöpta kornet omvandlades till malt. Näst intill följer en del av brygghuset, och i det förhöjda partiet vid gathörnet ses kylskeppsvinden, där den heta vörten från brygghuset kyldes.Processen fordrade god ventilation, vilket erhölls genom de ställbara jalusierna och via takets ventilationshuv. Mot gården kännetecknas det fd brygghuset av den karakteristiska rika arkitektoniska utformningen och de stora fönstren-.2006:Inga synliga förändringar exteriört. Klass 1.