Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE VESSLAN 8 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-05-03
Historik
Byggnadsår 1917-18, arkitekt okänd, byggherre AB Förenade Gasverken. Skövdes gasverk byggdes av ett danskt företag, AB Förenade Gasverken ock togs i bruk den 22 maj 1918. Företaget upprättade troligen också ritningarna till anläggningen. I Skara rådde ett liknande förhållande. Det före detta gasverket består av en verkstadsbyggnad av tegel, ett därmed sammanbyggt fd kolhus av trä, samt ett litet bostadshus. Utformningen av bostadshuset med dess branta tak och korta taksprång bär också drag från dansk villabebyggelse. själva gasverksbyggnaden är uppförd av tegel med ett skiftande rödbrunt fasadtegel, sockel och avskiljande listverk av kalksten. Byggnaden består av 2 vinkelställda huskroppar, är uppförd i 2 våningar med vita fönstersnickerier och numera täckt med tegelimiterande plåt. Ett torn på nordfasaden gav ursprungligen, tillsammans med fönsterformer och fasadteglets behandling, en viss monumentalitet åt byggnaden, karakteristisk för kommunaltekniska anläggningar desennierna kring sekelskiftet. Längs västra fasaden står ett vidbyggt f d kolhus av trä med rödmålad liggande fasspontpanel och vita snickerier. Öster om gasverket ligger anläggningens vaktmästarbostad, en liten tegelvilla i en och en halv våning med brant sluttande sadeltak av enkupigt tegel. Huset liknar vaktmästarbostaden till gasverket i Skara, som också byggdes av det danska företaget. Gasverket övertogs 1926 av AB Västergötlands Gasverk, (Västgöta Gasverk) som upprätthöll driften till 1952 års utgång. Gasverket ombyggdes därefter till lagerlokaler. Den utvändiga förändringen som senare skett är en utbyggnad av affärslokaler 1987 vid norra fasaden och att tornet på norra sidan tagits ned i höjd med taket någon gång efter gasverkets driftnedläggning. I dag fungerar byggnaden som föreningslokal, affärs-och lagerlokaler. -2005: Inga synliga förändringar exteriört.Klass 2.