Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE HEIMDAL 20 - husnr 1A, RÅDHUSET

 Byggnad - Beskrivning

Rådhuset (akt.)
2007-05-02
Historik
Heimdal 20 (f.d nr 5) Rådhusgatan 11, Hertig Johans torg. Huset byggdes 1775 som rådhus med rådsal på övervåningen och med skola, våghus och arrestlokaler i bottenvåningen. 1853 fick fasaderna sin nuvarande nygotiska dräkt. Rådhuset fungerade, tillsammans med ett tillbyggt kanslihus från 1915 i nationalromantisk stil, som stadens administrativa centrum ända till 1938. 1952 övertogs den gamla rådhusbyggnaden av stadens museum. På 1990-talet kom museet att disponera även tillbyggnaden från 1915 och man flyttade då museets huvudentré till kanslihuset och stängde till rådhusbyggnadens centrala, och för torgmiljön så viktiga, entré.Idag har det gamla rådhuset förvandlats till café med den centrala porten under klocktornet ständigt öppen. Fasaderna har under 2005 fått tillbaka sin ursprungliga gula färg efter att ha varit röda under mer än hundra år. Kanslihuset väntar på nytt användningsområde.-2005: Huset från 1915 hade vid inventeringstillfället 1989 sekundära fönster mot torget men har sedan dess återfått sina ursprungliga, tätspröjsade fönster.KULTURHISTORISK VÄRDERING:Rådhuset och det med detta i norra gaveln sammanbyggda kanslihuset från 1915 har båda föreslagits som byggnadsminne. Arbete pågår också i kommunen med att göra en detaljplan för att bevara de båda byggnaderna.Rådhuset fick sitt nuvarande utseende 1853 och förvandlades då från en enkel, mycket karaktäristisk 1700-talsbyggnad med brutet tak och ett litet klocktorn över entrén mitt på huset, till en god representant för den nygotiska stilen. I andra större städer i Sverige finns nybyggda rådhus från denna tid i samma stil. De förändringar som gjorts i byggnaden sedan 1853 inskränker sig till omfärgningar. I den senaste fasadrenoveringen valde man efter en noggrann analys att återgå till den gula färgen.