Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE POLLUX 1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-01-06
Historik
Byggnadsår 1887, arkitekt okänd, byggherre borgmästare Ernst RW Hedenstierna. En av de mest prominenta byggherrarna i Villastaden var naturligtvis borgmästaren. Hedenstiernas vapensköld med en kanon och fyra granater ses alltjämt omgivna av festonger i villans gavelfält. Gaveln balanseras av ett tidstypiskt torn med fjällbeklädnad. Fasadernas putsdekor har förenklats något, annars är villan i väsentliga drag oförändrad. Märk det eleganta rundbågiga entrépartiet med helfranska och glasade dörrar. 1887 innehöll villan tio rum och kök, bad och biutrymmen. 1935 ombyggdes den till två lägenheter, och på senare år har huset nyttjats för kontorsändamål.Gårdsmiljö: Huset tillbakadraget bakom förgård med gräs, smidesstaketoch träd.Uthus med fasspontpanel grått med röda dörrar.Papptak i "fjällteknik". Gammalt smidesstaket mellan hus 1 och 2.-2006:Huset har 2 grå nyanser. Gråvitt runt fönster. Klassindelning saknas.