Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE LOKE 4 - husnr 3

 Byggnad - Beskrivning

2007-05-03
Historik
Byggnadsår 1882-84, arkitekt okänd, byggherre handlande Lars Johan Landin. I likhet med flera andra hus från denna period tycks inte några
nybyggnadsritningar till det s.k. "Landinska huset" finnas bevarade. Tomtkartan, som också hörde till byggnadslovshandlingarna, är emellertid signerad av arkitekt Lars Kellman, och det är därför inte otänkbart att han var upphovsman även till byggnadens utformning. Byggherren invaldes i stadsfullmäktige vid dess bildande år 1864 och förblev ledamot till sin bortgång 1886. Han började redan 1863 förnya bebyggelsen på dåvarande tomt nr 22. Detta år byggde Landin ett reveterat bostadshus vid Rådhusgatan, år 1873 uppfördes ett trähus innehållande magasin, stall mm vid Långgatan, och 1880 ytterligare ett reveterat bostadshus vid gathörnet, mellan de båda föregående. Dessa hans tre första hus revs under 1989 och 1990. Slutligen uppförde Landin, med tiden en framgångsrik handelsman, det stora trevåningshuset vid torget. Byggnadslov gavs i november år 1882, och huset brandförsäkrades såsom nybyggt i oktober 1884. Byggnaden signalerar ingången av en ny tid vad gäller byggande i Skövde. Ett numera försvunnet hus på granntomten var byggt 1869-70 som stadens första stenhus i tre våningar, men med ett relativt anspråkslöst yttre. Det Landinska huset gavs en storstadsmässig och representativ arkitektur, utan tidigare motsvarighet i Skövde. En nyhet var det karakteristiska hörntornet, en arkitektonisk accent som utvecklats under 1870-talet. Det Landinska huset var sett med tidens mått högmodernt, de båda övre våningarna inreddes med var sin mrumslägenhet, utrustade med tamburer, garderober och badrum. Byggnaden övergick år 1902 i Göteborgs Kreditbanks ägo, och den har allt sedan dess inrymt banklokaler vid torget. Huset har, trots vissa ombyggnader, ett mycket stort kulturhistoriskt värde dels på grund av sin för tiden karaktäristiska arkitektur med klassiskt uppbyggda putsfasader och dels på grund av sin förankring i stadens uppbyggnadshistoria.
- 2007 :Byggnadens fasader har fått en ny, beige färg. Sockeln är klädd med kalksten och fönstren är gröna i bottenvåningen och blå i våning 2+3. Den tidigare banklokalen disponeras detta år som kontor åt ett företag. En resebyrå finns i bottenvåningens västra del.Klass 1.