Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE LEJONET 7 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-06-05
Historik
Byggnadsår 1906-07, arkitekt FA Neuendorf, byggherre lantbrukare Emil Andersson. Hyreshus uppfört samtidigt med det närliggande Eken 2 och ritat av samme arkitekt. Lejonet 7 företer emellertid en byggnadsstil som snarare kännetecknar 1890-talet än jugendepoken. Karakteristiskt är fasadernas gula maskinslagna förbländertegel, hörnets rakslutna burspråk och den höga lökkupolen. Balkongernas smidesräcken och takkupornas utformning är andra detaljer som mera hör 90-talets arkitektur till. Huset är, frånsett de moderna fönstren, välbevarat och ett av stadens två exempel på denna tegelarkitektur. Byggnaden bildar tillsammans med Lejonet 1 och de putsade hyreshusen Eken 2 och Orion 4 en värdefull bebyggelsemiljö vid Vasaplan. Gårdsmiljö: Asfalt, garage.-2006: Nya balkongräcken mot gården.Ny aluminiumdörr mot Vasaplan och Järnvägsgatan.Klass 2.