Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE JUPITER 9 - husnr 5

 Byggnad - Beskrivning

2007-05-25
Historik
Byggnadsår 1880, arkitekt okänd, byggherre Flickskolan i Sköfde Byggnads AB. År 1875 anordnades en flickskola, som dock snart led brist på lämpliga lokaler. På privat initiativ bildades därför ett bolag, som med bidrag från staden uppförde detta hus, inrymmande åtta lärosalar och lärarinnebostäder. Trästommen är klädd med en omväxlande liggande och ståendepanel, där pilastrar och listverk imiterar samtida stenhusarkitektur. Tidens krav på symmetri visar sig i flera blindfönster i fasaderna. Huset är ombyggt invändigt men välbevarat exteriört. Flickskolans gamla byggnad har ett mycket stort kulturhistoriskt värde dels på grund av sin roll i stadens historia och dels på grund av väl bevarade exteriör.- 2007:De tidigare rosa fasaderna är nu målade i en gulgrå kulör och fönstersnickerierna har fått en rödbrun färg. Den tidigare vita ytterdörren har målats brun.Klass 1.