Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE JUPITER 9 - husnr 4

 Byggnad - Beskrivning

2007-05-25
Historik
Byggnadsår 1880, arkitekt trol. Lars Kellman, byggherre lokförare CW Dahlin. Hyreshus med ursprungligen fyra trerumslägenheter. Några nybyggnadsritningar har ej påträffats, men arki-tekt Lars Kellman signerade en bevarad tomtkarta och det är därför troligt att han är upphovsman även till husets utformning. Detta skulle i så fall vara ett av hans första uppdrag som arkitekt. Det är därför glädjande att såväl den välproportionerade arkitekturen som detaljarbetet i putsbehandlingen liksom färgsättningen i ockra med rödbruna fönster är mycket väl bevarad.Huset har ett mycket stort kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och sin väl bevarade exteriör.- 2007:Fasaderna har fått en ljusare gul färg.Klass 1.