Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE KAMELEN 18 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-06-02
Historik
Gamla tomt 316, senare utökad mot öster. Byggnadsår 1913, arkitekt FA Neuendorf, byggherre löjtnant G Skjöldebrand. Villa av sten, ursprungligen med åtta rum och kök. Villan har ett valmat säteritak av tegel där italianens små spröjsade fönster ansluter i utseende till vindsvåningens rundbågiga kupor. Spritputsade fasader med hörnkedjor och andra partier i slätputs. Balkong med smidesräcke mot gatan, mot gården stort spröjsat fönster i trapphuset och altan med smidesräcke och stenplintar. Villan delades i flera lägenheter 1948, och har sedan 1976 inrymt kontor. En större, modern tillbyggnad har senare fogats till villans östfasad.Gårdsmiljö: Häck mot gatan,Grindparti med svart smide och kalkstensplintarGräsmattor och stora träd.-2006: Tillbyggnad i glas vid östgavel.Klass 2.