Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE GEFION 5 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-04-02
Historik
Byggnadsår 1880 arkitekt okänd, byggherre apotekare Gustaf Cavalli, gm bankdir. A Forsslund. Byggnaden uppfördes för Cavalli och enligt dennes
anvisningar, men Forsslund signerade bygglovsansökan. Till huset flyttade Cavalli apoteket Brage 4. Detta låg sedan kvar i byggnaden till omkring 1950, då huset ombyggdes till soldathem. Sedan 1976 finns här Radio Skaraborg. De olika funktionerna har medfört flera inre förändringar, kvar från Cavallis tid finns dock ett trapphus med schablonmålade dekorationer. Exteriören är mycket välbevarad med elegant återhållsam putsarkitektur. Uthuset är samtida, men tillbyggt 1920. Gården inhägnas av ett järnstaket.-2004: Inga synliga förändringar exteriört.Klassindelning saknas.