Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE ORION 2 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-02-03
Historik
Byggnadsår 1902, arkitekt Ernst Wahlander, "efter skiss af arkitekterna Ullrich & Hallquisth", byggherre Fredrik Ingemarsson.
Det förefaller troligt att stockholmsarkitekterna var de verkliga upphovsmännen till denna tiorums-villa. Planlösningen var mycket avancerad med alla funktioner noga åtskilda. Kök och serverings-rum låg i källaren, sällskapsrum i bottenplanet och sov- och gästrum i vindsvåningen. Ett av stadens tidigaste exempel på jugendinfluerad arkitektur, men med inslag av fransk renässans. Spritputsade fasader med rusticerade hörnkedjor, omfattningar och listverk, allt välbevarat frånsett södra fasaden, där flera ändringar skett. Gårdsmiljö: Gräs, buskar, träd. Smidesstaket mot gatan.-2006: Garage vid sydgaveln. Klassindelning saknas.