Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE GYLFE 7 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-04-16
Historik
Byggnadsår trol. 1863, arkitekt okänd, byggherre handlande Johan Andersson. Om tillkomsten av detta för Skövde tidiga stenhus lämnar arkiven föga
upplysning. Klart är emellertid att byggnaden är uppförd i två etapper med ca tio års mellanrum. Den äldsta delen utgörs av de sex östliga fönsteraxlarna. Det är känt att detta hus stod på plats, 1866, då Skaraborgs Läns Enskilda Bank hyrde lokaler här. Denna bank övertog emellertid ett växlingskontor som sedan 1863 drivits av Örebro Enskilda Bank. En karta från detta år anger också en bank i den östra delen av tomten, vilket gör det troligt att stenhusets äldsta del var uppförd redan då. Inga byggnadsritningar från tiden har påträffats, men senare ombyggnadsritningar ger en uppfattning om den första byggnadsetappens omfattning Det är även oklart när Anderson bebyggde den västra tomtdelen vid gathörnet. Här stod ännu år 1867 ett äldre trähus, vars brandförsäkring uppsades 1873. Uppsägningen är troligen liktydig med att den västra delen av tomten nu blivit bebyggd med det stenhus, som år 1876 gästades av konung Oscar II, och kvarstår till idag. Trots närmast total inre ombyggnad och förändringar av butiksfasaden, har huset bibehållit förvånansvärt mycket av sin ursprungliga måttfulla putsarkitektur, som i stil kan placeras i den begynnande nyrenässansen. Märk också balkongen på gjutjärnskonsoler i hörnet Huset har ett stort kulturhistoriskt värde med sin nästan helt bevarade exteriör.-2007:Inga synliga förändringar exteriört. Klass 2.