Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE JUPITER 9 - husnr 2

 Byggnad - Beskrivning

2007-05-25
Historik
Byggnadsår 1882, arkitekt okänd, byggherre förre postmästare Oscar Fredrik Gyllenram. Huset är det enda i kvarteret som byggdes med endast en bostad och i utpräglad villastil med fyra likvärdigt dekorerade fasader. Byggnaden uppfördes innan kvarteren söder om läroverket hade etablerats som en villastad, några år senare hade kanske Gyllenram i stället valt att uppföra denna tiorumsvilla i den mer fashionabla omgivningen vid Drottninggatan. Den exteriört välbevarade villan är ett av stadens bättre av relativt få exempel på det sena 1800-talets omsorgsfulla och detaljrika panelarkitektur. Grupperingen av byggnadsvolymer och olika takformer gör att villan ter sig helt annorlunda beroende på från vilket väderstreck den betraktas. Tidens samtidigt stränga krav på regelbundenhet i arkitekturen resulterade i flera blindfönster, till exempel mot Prinsgatan. Det plåttäckta tornet, en av samtidens populära utsmyckningsdetaljer med inspiration från den franska renässansarkitekturen, var ursprungligen krönt av ett järnräcke. Ett sådant pryder alltjämt balkongen ovanpå burspråket. Huset innehöll från 1930- till 60-talet Pensionat Borgmästaregården, så benämnt efter borgmästare Claës Rudolf Ekman, som länge hade ägt villan. Efter att under en period ha inrymt kurslokaler, byggdes huset åter om till bostäder 1982.Gyllenrams villa eller Borgmästaregården som denna byggnad ofta kallas har ett mycket stort kulturhistoriskt värde som exempel på det sena 1800-talets franskinspirerade villaarkitektur och den rika panelarkitektur som förkommer ganska sparsamt i Skövde.-2007:Fasadernas panel har målats gula, listverken grå och fönstren bruna.Klass 1.