Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE BALDER 2 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-04-01
Historik
Byggnadsår 1874, arkitekt okänd, byggherre byggmästarna Anders Petter Larsson och CG Larsson. Huset uppfördes av byggmästarbröderna
Larsson, som på 1870-talet också hade verkstäder i andra byggnader på tomten. Balder 2 blev emellertid mera känt som det Ahlstrandska huset, uppkallat efter målarmästaren Carl Fredrik Ahlstrand, som här länge drev en målerifirma. Huset är byggt som en fristående "villa" med fyra likvärdiga fasader, vilket annars är sällsynt i stadens slutna kvartersbebyggelse. Förklaringen kan vara att huset ursprungligen omgavs av en trädgård, av vilken idag endast en mindre del återstår invid den norra, något indragna gaveln. Den lilla resten av trädgården var länge inhägnad av ett traditionellt spjälstaket. År 1981 revs övriga äldre hus på fastigheten och nya bostadshus uppfördes på deras plats. Huvudbyggnaden ombyggdes därefter till hotell. Härvid ändrades takformen till sadeltak, från att tidigare varit valmat med frontespiser. De små fönstren i gaveln är kvar från en sådan frontespis. Fasadernas rika och välbevarade putsdekor i nyrenässans är karakteristisk för 1870- och 80-talen och kännetecknas här av en rusticerad
bottenvåning, och en lättare dekor i form av ritsade spår i den övre. Denna våning pryds även av pilastrar och profilerade fönsteromfattningar. Överstyckena är formgjutna i gips och återfinns även på Skade 1, som ägdes av byggmästare AP Larsson på 1870-talet. Över entrén på norra gaveln sitter en balkong stödd på gjutjärnskonsoler.-2006:Inga synliga förändringar exteriört.Klassindelning saknas.