Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE VÅMB 30:76 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2005-10-01
Historik
Byggnadsår enligt uppgift 1884, arkitekt okänd, byggherre Anders Torstensson. Persberg uppfördes av läkaren A Torstensson som tidigare arbetat vid Mössebergs kurort i Falköping. Enligt uppgift är Persberg en kopia av den villa han bodde i på kurorten. På Persberg lär Torstensson ha ordinerat patienter att sitta och andas in den svaveldioxidhaltiga röken från Carlsro kalkbruk som då ansågs hälsobringande.Persberg är byggt i utpräglad panelarkitektur med fasader av liggande fasspontpanel som fältindelats med horisontella och vertikala listverk. Det livfulla taket har kraftiga språng burna av profilerade konsoler och är idag täckt med falsad plåt. Hörntornet är alltjämt klätt med tidstypisk fjällbeklädnad. Andra karakteristiska detaljer är de riktornerade fönsteromfattningarna och snickeridetaljerna i gavelröstena. Villan har en fri planlösning, som vid byggnadstiden började ersätta de sedan länge vanliga salsplanerna. År 1916 förvärvades Persberg av AB Gullhögens bruk, huset kom därefter att fungera som disponentvilla fram till 1950-talet, då det återgick i enskild ägo. I nitten av 1930-talet tillbyggdes villan mot öster med ett "blomsterrum" och mot sydväst med flera rum. Arkitekt var Wilhelm Andersson. Troligtvis förenklades också éntrepartiet vid detta tillfälle. Villan är omgiven av en stor, parkliknande trädgård. Norr om Persberg ligger den före detta ladugården av kalksten med faluröd träöverbyggnad, enligt uppgift byggd 1917.-2006: Inga synliga förändringar exteriört.Klass 1.