Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE BINNEBERG 4:35 - husnr 1, BINNEBERGS TINGSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BINNEBERGS TINGSHUS (akt.), Binnebergs tingshus (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Binnebergs tingslags tingshus uppfördes från början i en våning av sten men efter problem med fukt beslutades i början av 1800-talet att bygga på huset med en timrad övervåning. Bottenvåningen är idag vitputsad och andra våningen klädd med rödmålad panel. Sadeltaket är tegelbelagt och fönster och dörrar saknar omfattningar. En dubbeltrappa av natursten leder upp till den centralt placerade entrén som vänder sig mot den öppna platsen framför huset.

Den äldsta tingssalen på bottenvåningen har djupa fönsternischer i fonden och golv av kalksten. Salen restaurerades kraftigt på 1950-talet (se nedan). På övervåningen, dit salen flyttades efter påbyggnaden på 1800-talet, har samlingslokal och skolmuseum inretts under senare tid. Efter att häradsrätten hade flyttat från huset vid sekelskiftet 1900 användes det nämligen som skola, och när den också flyttade på 1960-talet renoverades även andra våning. Där hade förutom skola också funnits en lärarbostad.

Häktet liksom arkivet på bottenvåningen är bevarade.

En omfattande renovering gav byggnaden dess nuvarande utseende. Då ersattes bland annat två välvda rundbågiga träportar på var sida om entrén med fönster och salen på bottenvåningen samt de två kamrarna restaurerades. Arbetet initierades och möjliggjordes av Sixten Västgöta-Bengtsson som under en av sina resor fick se huset i förfall. Huset användes vid denna tid som potatislager och skola.

I Nya Lagberedningens betänkande från 1884 kommenterades att tingshusetbefanns i "laga skick", och att det var indelat i förstuga, sal och fyra rum jämte två fångceller. Tingssalen ansågs något för liten.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-07