Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ ÄGIR 7 - husnr 1, BANKHUSET (HANDELSBANKEN)

 Byggnad - Beskrivning

BANKHUSET (HANDELSBANKEN) (akt.)
Historik
Det nya bankhuset byggdes 1894 efter en arkitektpristävlan med fem framstående svenska arkitekter som deltagare. Förstapristagaren Ernst Stenhammar gav sitt bankhus en stil som ansluter till rådhusets. Fasadmaterialet är detsamma - ljusrött tegel med lister, fönsterkors och dekorativa detaljer av ljusgrå natursten. Byggnaden är uppförd i två våningar med vindsvåning under valmat plåttak. Huvudfasaden mot väster utmärks av en bred risalit med hög svängd prydnadsgavel. Portalen är rikt skulpterad. Byggnadens hörn är rundade. Trapptornen mot gårdssidan är runda och försedda med lökkupolliknande huvar. Den höga bastionartade sockeln av grovhuggen granit har bröstvärn av ljus natursten. Fönstren i banksalen är senare ändrade och fönster har upptagits i den delvis inredda vindsvåningen.
Byggnaden är också utformad så att man skulle kunna "läsa" sig till dess innehåll. För att bankens kunder skulle känna att de vågade lämna sina pengar i tryggt förvar har arkitekten försett byggnaden med tillägg som ger associationer till en försvarsanläggning, påminnande om de befästa vasaslotten, som just höll på att restaureras.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2