Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY GETEN 1 - husnr 1, TINGSHUSET

 Byggnad - Beskrivning

TINGSHUSET (akt.)
Historik
Tingshuset i Visby är uppfört 1961, efter ritningar av arkitekten L Lundström. Under 1980-talet inreddes vinden och källaren byggdes om efter ritningar av samme Lundström.
Tingshuset har tre våningsplan förskjutna i nivå för god anpassning till den sluttande terrängen. Byggnadens exteriör är anpassad till den gotländska byggnadstraditionen. Den är uppförd i putsad och vitkalkad tegel. Hela byggnadskroppen är avtäckt med ett tegelbelagt sadeltak.
Invändigt är väggarna av vitslammat tegel. Golven är belagda med kork - o - plast. Tingssalen har synlig takkonstruktion och stengolv.
Tingshuset i Visby har ett stort arkitektoniskt värde. Byggnaden präglas av väl valda material med för tiden ovanligt genomtänkta detaljlösningar såväl exteriört som interiört, t.ex. ovanlig fönsterutformning. Byggnaden har dessutom en välbevarad interiör med såväl tingssal som övriga rum med tingsfunktion oförändrade.

KÄLLA: Beslut - Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1995-02-23. Dnr 221-523-95