Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE SKÖVDE 4:321 - husnr 1, SANKTA HELENA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANKTA HELENA KYRKA (akt.)
1997-08-19
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2002: Sankta Helena kyrka uppfördes ursprungligen av sandstenskvadrar under tidig medeltid. Kyrkan var tillägnad Skövdes skyddshelgon Sankta Elin eller Sankta Helena. 1200-talskyrkan var möjligen välvd och hade smalare kor i öster samt ett sidoskepp för Sankta Elins reliker i nordöst. En portal, den så kallade lejonporten placerades i söder. (nuvarande nordportal) Koret förstorades under senmeddeltid och möjligen tillkom nu tornet i väster. Kyrkan skadades vid en stadsbrand 1611 och vid en senare brand 1759 skadades den mycket svårt. Murarna återuppfördes till största delen på den medeltida grunden. Koret fick sin befintliga bredd och tresidig avslutning. Elinkapellet revs. Invigningen ägde rum först 1769. 1838 kom nuvarande västportal. Nuvarande plan ritades av Carl Möller. Kyrkan fick vid renoveringen 1889-1890 en nygotisk stil med bredare och längre korsarmar, förstorat torn, sakristia, vidgade fönsteröppningar med masverk av sandsten och putsarkitektur. Lejonporten flyttades till norra korsarmen.1927 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Axel Forssén, som i interiören försökte återskapa något av 1700-talets kyrka. I korfönstret insattes glasmålningar av Gunnar Erik Ström. Mycket genomgripande var Yngve Tegnérs förändringar av interiören 1972. Kyrkan omdanades till centralkyrka i modernistisk stil. Den nya orgeln fick en central placering, som delvis avgjorde kyrkorummets disposition. Tack vare orgeln tillkom innertakets aluminiumskärm. Altarbord med calvariegrupp, nya bänkar, nya läktare, ett kapell i söder, en konstväv av Olle Nyman i korfönstret var några av nyheterna. Kyrkan fick ny färgsättning.1991 skedde konservering av nordportalen och västportalen av Solveig Marchner och Cecilia Strömer. 1993 byggde Per Brandstedt textilskåp för sakristian, ritade av Ulla Engqvist. Samma år förstärktes tornet av Siab Byggservice.
2001 byttes Olle Nymans vävnad ut mot en gobeläng av Gerd Allert i korfönstret. 2006:Inga synliga förändringar exteriört.