Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ORUST KYRKEBYN 2:2 - husnr 1, TORPS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TORPS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

TORPS kyrka på Orust byggdes 1868-1871 av byggmästare L H Arvidsson, efter ritningar signerade A R Pettersson. Den ersatte då en medeltida föregångare av sten, som samtidigt revs. Efter några år (1885) kompletterades interiören med ett orgelverk av Salomon Molander. Detta orgelverk har efter flera ändringar under 1900-talet nyligen restaurerats till en form snarlik den ursprungliga.

Kyrkan har genomgått flera invändiga renoveringar (1920, 1950, 1992) varvid smärre ändringar gjorts. Den största förändringen skedde 1950 då den gamla kyrkans predikstol och altaruppsats ersatte de befintliga, vilket samtidigt förändrade den klassicistiska karaktären. En diskussion om att göra detta hade inletts redan 1924, men det dröjde alltså 26 år innan det genomfördes. Under mellantiden införskaffades också en ny altarmålning (1933).

Vid den senaste renoveringen 1992 glesades bänkarna ut till nuvarande antal, samtidigt som rum inreddes under läktaren.