Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY ARKIVET 1 - husnr 1, LANDSARKIVET

 Byggnad - Beskrivning

LANDSARKIVET (akt.)
Historik
ARKIVET 1 - Fastigheten Arkivet 1 är belägen i kvarterets södra del och utgörs endast av en byggnad. Fastigheten bebyggdes inte förrän 1773 och betecknades då Strandroten IV:22. I husklassifikationen från år 1785 finns dagens byggnad upptagen som Kronomagasinet.
Byggnaden uppfördes 1773 som kronomagasin i stram klassicistisk stil med ett brant sadeltak. Den är ritad av C F Adelcrantz och C J Cronstedt, två av det sena 1700-talets stora arkitekter. Under 1800-talet förlorade magasinet sin ursprungliga funktion och kom att användas för förvaring av Gotlands infanteriregementes persedlar. I början av 1900-talet fick det funktionen av arkivdepå, för att sedermera inrymma Landsarkivet. Byggnaden har en putsad stomme av tegel som står under ett tegeltäckt sadeltak.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim.
C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7