Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING LÄCKÖ 1:7 - husnr 8009A, LÄCKÖ SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

LÄCKÖ SLOTT (akt.)
Historik
LÄCKÖ SLOTT - Slottet grundades 1298 för biskop Brynolf Algotsson. Det brann ner på 1470-talet och en ny, större anläggning påbörjades en kort tid därefter. 1528 övergick slottet i Gustav I:s ägo. Det var då ett av landets främsta säten.
1543 erhöll Svante Sture Läckö i förläning, 1566 brann delar av slottet. En omfattande reparation genomfördes 1573.
Slottet återgick till kronan 1610 och tilldelades Jakob De la Gardie 1615. Huvudborgens tredje våning är från hans tid liksom några dekorerade trätak och kalkmålningar.
Under sonen Magnus Gabriel De la Gardies tid fick slottet sin nuvarande utformning - Huvudborgens fjärde våning byggdes liksom köksborgen och det mesta av förborgen. Vid denna tid utfördes också större delen av slottsinredningen, däribland slottskyrkan och slottskapellet. Ombyggnadsarbetena synes ha påbörjats 1654 under ledning av Frans Stiemer.
Under åren 1675-78 utfördes pga kriget mot Danmark ombyggnadsarbeten av i huvudsak fortifikatorisk karaktär; bl a byggdes de nedre fönstren om till skottgluggar. Byggnadsverksamheten avbröts, när Läckö vid reduktionen 1681 drogs in till kronan.
Under 1700-1800-talen var slottet förlänat eller utarrenderat till olika privatpersoner; bl a förlänades det 1752 till Carl Gustaf Tessin på livstid.
1827 ersattes det plana taket av ett skiffertak.
Slottet restaurerades 1925-35 under ledning av Ä Noreen, varvid bl a kalkmålningar, som antas vara från 1600-talets början togs fram. Inredningen hade skingrats, men till viss del återfördes den 1930.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X