Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM VINGRÅEN 35 - husnr 1, BLÅ TORNET (STRINDBERGSMUSEET)

 Byggnad - Beskrivning

BLÅ TORNET (STRINDBERGSMUSEET) (akt.)
Historik
Byggnaden uppfördes 1906-07 efter ritningar av arkitektfirman Hagström & Ekman. Den är utformad i jugendstil i såväl interiör som exteriör och har ett markerat hörntorn. Jugendformer är skönjbara i fasadens reliefdekor, takfotens målade blommor, fönstrens spröjsning, balkongens smiden, butikernas textband och stenornamentiken i sockelvåningen. I entré och trapphus (Drottninggatan 85) finns den fasta inredningen av snickerier, stuck och glasmåleri bevarad. Namnet "Blå Tornet" åsyftar den blå väggfärg, som ursprungligen fanns i trapphuset och som rekonstruerades vid restaureringen 1973. På hörnbutikens kaffepåsar avbildas byggnaden i blått och Strindberg använde denna bild på sitt brevpapper. I lägenheterna finns i huvudsak den fasta inredningen av paneler och stuckaturer kvar liksom enstaka kakelugnar.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-05-02, Dnr 2031-93-21350