Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM THALIA 3 - husnr 1, KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN (DRAMATEN)

 Byggnad - Beskrivning

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN (DRAMATEN) (akt.)
Historik
Dramaten är en av de mest genomarbetade jugendbyggnaderna i Sverige, och räknas som ett av de bästa exemplen på wienerjugend utanför Österrike. Såväl byggnad som fast och lös inredning ritades för att passa ihop och bilda en helhet. Byggnaden är till större delen klädd med Ekebergsmarmor. Skärmtak och kandelabrar belagda med bladguld. Taket är av koppar och kupolen av ljusgrått fjälltegel. Ornament i marmorfasaden föreställande rosor, tallkvistar, lagerblad, etc.

1908 invigdes teatern, bygget hade tagit sex år. 1937 sker ombyggnad som möjliggör den vänstra mindre sidoscenen. Salongens blå färgsättning ändras till röd. 1958-60 sker en omfattande invändig renovering under ledning av arkitekterna Peter Celsing, Nils Tesch och Richard Säfström där bland annat scenen får plant golv och vridmatta, scenförlängningens takhöjd görs i nivå med övriga scenens. 1969-73 byggs två nya repetitionssalar och omfattande renoveringar av ytskikt utförs under ledning av arkitekt Kjell Abrahamsson. 1987-88 utförs omfattande restaureringar och ombyggnader i de publika delarna. Salongens ursprungliga blå färgsättning återställs. 1995 utförs utvändig restaurering.

KÄLLA: Vårdprogram för Kungliga Dramatiska Teatern, Statens Fastighetsverk 2004.